Dotacja


Umowa o dofinansowanie: POIR.02.03.05-22-0043/21-00
 
Tytuł projektu: ,, Podnoszenie konkurencyjności firmy BLUE WATER GROUP w oparciu o projekt wzorniczy innowacyjnej maszyny vendingowej zaspokajającej specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi”
 
Cel projektu: Realizacja usług doradczych na podstawie, których opracowana zostanie
innowacyjna i unikalna maszyna vendingowa do dystrybucji zdrowego posiłku w postaci koktajlu białkowego (produkt własny firmy) przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową.
 
Nazwa programu, z którego udzielono wsparcia: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Dostępność plus
 
Całkowita wartość projektu: 872 931,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 533 645,00 PLN
 
Okres realizacji projektu: 01.06.2021-31.12.2022